Registrácia   |    Prihlásiť   |    Inzercia   |    Pre rodičov   |    Pre školy   |    Podmienky   |    Ochrana osob. udajov   |    O nás

Stredné školyStredné školy

Vyhľadávanie

Čo robiť, keď chcete dieťa prihlásiť na osemročné gymnázium

Na osemročné gymnáziá sa môžu hlásiť len žiaci štvrtých ročníkov základných škôl. Pre prihlasovanie platia rovnaké podmienky ako pri ostatných stredných školách.

  • Žiak si môže podať dve prihlášky, ale prijímacie skúšky sú na všetky osemročné gymnáziá v jeden deň. V praxi tak žiak zvyčajne druhú prihlášku využiť nemôže, pokiaľ sa nehlási na školu, ktorá robí talentové skúšky v skoršom termíne.

  • Na tento typ strednej školy sa uskutočňuje iba jedno kolo prijímacích skúšok.

  • Žiaci z vyšších ročníkov základných škôl sa môžu dostať na osemročné gymnázium aj dodatočne, ak to škola uzná za potrebné (napríklad v prípade zníženia počtu žiakov v ročníku) alebo ak ide o vynikajúceho žiaka, ktorého by chcela získať.

  • Vtedy stredná škola môže uskutočniť vlastné prijímacie skúšky, v ktorých overuje znalosti uchádzača nie z učiva príslušnej triedy základnej školy ale osemročného gymnázia.


Zdroj: www.modernaskola.sk