Registrácia   |    Prihlásiť   |    Inzercia   |    Pre rodičov   |    Pre školy   |    Podmienky   |    Ochrana osob. udajov   |    O nás

Stredné školyStredné školy

Vyhľadávanie

Čo robiť, keď vaše dieťa neuspelo na prijímacích skúškach na strednú školu

Na zvýšenie šancí na úspech a možnosti výberu je už niekoľko rokov možné podávať si dve prihlášky na dve rôzne stredné školy alebo dva rôzne odbory jednej strednej školy. Pritom veľká časť stredných, najmä odborných škôl už v súčasnosti prijíma len na základe výsledkov zo základnej školy.

- V prvom ročníku strednej školy si prevažná väčšina žiakov ešte plní posledný rok povinnej školskej dochádzky a preto je nevyhnutné, aby rodič svoje dieťa na niektorú zo škôl prihlásil.

- Ak v prvom kole žiak neuspel ani na jednej strednej škole, má možnosť si podať ďalšiu prihlášku do druhého kola. Rovnako to môže urobiť, ak bol prijatý len na jednu z dvoch vybraných stredných škôl.

- Rodič si vyzdvihne v základnej škole ďalšiu prihlášku a základná školu ju musí potvrdiť.
- Rodič môže proti neprijatiu svojho dieťaťa podať aj odvolanie. V rozhodnutí o neprijatí  na štúdium, ktoré je vydané riaditeľom školy, je uvedené v poučení, kam má a do koľkých dní podať uchádzač odvolanie. Odvolanie sa zvyčajne podáva riaditeľovi strednej školy do 15 dní odo dňa doručenia. Riaditeľ strednej školy na základe posúdenia odvolania môže rozhodnutie zmeniť  alebo odstúpi odvolanie odvolaciemu orgánu t.j. zriaďovateľovi.

- Keďže druhé kolo vypisujú riaditelia len tých škôl, ktoré v prvom kole nenaplnili triedy na plánovaný počet žiakov, na výber je nižší počet škôl.

- Priebežne aktualizované informácie o voľných miestach a konaní 2. kola  po 1. kole prijímacích skúšok sú priebežne zverejňované na webstránkach školských výpočtových stredísk: 

     www.svsba.sk - pre školy Bratislavského kraja,
     www.svspn.sk - pre školy Trnavského a Nitrianského  kraja,
     www.svsbb.sk - pre školy Banskobystrického kraja,
     www.svslm.sk - pre školy Žilinského a Trenčianského  kraja,
     www.svsmi.sk - pre školy Košického a Prešovského  kraja.

- Pri druhom kole by mal rodič zvážiť aj príčiny neúspechu svojho dieťaťa v prvom kole. Môže sa za tým skrývať doposiaľ neodhalené postihnutie či porucha, nadmerná tréma, neobjektívne zhodnotenie schopností dieťaťa alebo aj vyjadrenie nesúhlasu dieťaťa s výberom školy. Týmto faktorom by mal prispôsobiť aj výber školy v druhom kole.

- Vo výnimočných prípadoch, ak sa žiak nedostane na strednú školu ani v druhom kole, rodič školopovinného dieťaťa musí individuálne osloviť riaditeľov škôl so žiadosťou o prijatie.


Zdroj: www.modernaskola.sk