Registrácia   |    Prihlásiť   |    Inzercia   |    Pre rodičov   |    Pre školy   |    Podmienky   |    Ochrana osob. udajov   |    O nás

Stredné školyStredné školy

Vyhľadávanie

Čo robiť, keď chcete vybaviť dieťaťu prestup na inú strednú školu

Prestup je podmienený v prvom rade súhlasom riaditeľa strednej školy, na ktorú sa žiak hlási. Riaditeľ nie je povinný prijať takéhoto žiaka. Zvyčajne však dôvodom na odmietnutie býva len kapacitná naplnenosť tried.

- Zmenu študijného alebo učebného odboru strednej školy povoľuje riaditeľ strednej školy spravidla na začiatku školského roku. Podmienkou na povolenie zmeny je zdravotná spôsobilosť žiaka na štúdium a spôsobilosť na vykonávanie povolania a úspešné vykonanie rozdielovej skúšky.

- Obsah, rozsah a termín rozdielovej skúšky určí riaditeľ strednej školy. Pokiaľ  žiak prestupuje do rovnakého odboru, rozdielové skúšky škola zvyčajne nepožaduje. Platí pravidlo, že čím sú odbory odlišnejšie, tým komplexnejšie sú aj rozdielové skúšky.

- Ak ide o žiaka stredného odborného učilišťa, prestup prerokuje riaditeľ školy s organizáciou, pre ktorú sa žiak pripravuje. Ak v dôsledku prestupu na inú strednú školu  má dôjsť k zmene tejto organizácie, prestup žiaka povolí až po dohode s organizáciou, pre ktorú sa má žiak pripravovať.

- Prestup na inú strednú školu na žiadosť žiaka sa povoľuje po vyjadrení zákonného zástupcu.


Zdroj: www.modernaskola.sk