Registrácia   |    Prihlásiť   |    Inzercia   |    Pre rodičov   |    Pre školy   |    Podmienky   |    Ochrana osob. udajov   |    O nás

Stredné školyStredné školy

Vyhľadávanie

Stredné školy

Gymnáziá

Konzervatória

Špeciálne školy

Typ štúdia:
Predmet:
 
Kraj:
Mesto, obec:
Právna forma
Druh štúdia
 
Jazyk:     a     a
  
Dnes sa predstavujú
Dnes sa představujú stření ±koly

Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov

Typ školy: SOŠ elektrotechnická
Adresa:Hviezdoslavova 44, Stropkov, 09112
Internet:http://www.sosesp.sk
Email: riaditelsoselektro-sp.vucpo.sk
Dnes sa představujú gymnázia

Evanjelická spojená škola - Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského

Typ školy: Gymnázium bilingválne
Adresa:Komenského 10, Liptovský Mikuláš, 03101
Internet:http://www.esslm.sk
Email: sekretariatesslm.sk


Nájdených 8 škol podľa zadaných kritérií

Konzervatórium PinkHarmony

Typ školy: Konzervatórium hudobné, dramatické, tanečné
Adresa:J. Jesenského 42, Zvolen, 96001
Internet:http://www.pinkharmony.sk
Email: j.pinkapinkharmony.sk

Cirkevné konzervatórium

Typ školy: Konzervatórium
Adresa:Beňadická 16, Bratislava 5, 851 06
Internet:http://www.ckba.sk
Email: sekretariatckba.sk

Súkromné konzervatórium v Nitre

Typ školy: Konzervatórium hudobné, dramatické, tanečné
Adresa:Krčméryho 2, Nitra, 949 01
Internet:http://www.konzervatoriumnitra.sk/content/

Súkromné konzervatórium

Typ školy: Konzervatórium hudobné, dramatické, tanečné
Adresa:Zádielska 12, Košice I, 040 01
Internet:http://www.skke.sk

Konzervatórium Žilina

Typ školy: Konzervatórium
Adresa:J. M. Hurbana 48, Žilina, 010 01
Internet:http://www.konza.sk

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu

Typ školy: Konzervatórium
Adresa:Skuteckého 27, Banská Bystrica, 974 01
Internet:http://www.konzervatoriumbb.sk/

Konzervatórium, Timonova 2, 042 03 Košice

Typ školy: Konzervatórium
Adresa:Timonova 2, Košice, 042 03
Internet:http://www.konke.sk/

Stredná odborná škola elektrotechnická

Typ školy: Konzervatórium hudobné, dramatické, tanečné
Adresa:Rybničná 59, Bratislava, 831 07
Internet:http://sose.edupage.org/