Registrácia   |    Prihlásiť   |    Inzercia   |    Pre študentov   |    Pre rodičov   |    Pre školy   |    Podmienky   |    Akcia   |    O nás

Stredné školyStredné školy

Vyhľadávanie

Stredná odborná škola, Košická 20, 080 01 Prešov

Typ školy: SOŠ - Stredná odborná škola
Forma štátna
Adresa: Košická 20, Prešov, 08001
WWW: http://zsssluz.edupage.org/
Email: sekretariat@sousluz.edu.sk
azuskova@gmail.com
Telefón: +421 51 7588311
Kontaktná osoba:PaedDr. Dana Štefková
Ing. Adriana Zusková, azuskova@gmail.com, +421 51 75 88 319

Dni otvorených dverí:

Školu môžete navštíviť kedykoľvek, najlepšie po vzájomnej dohode.


Kozmetik  [6446 4]

http://zsssluz.edupage.org
Absolvent je schopný uplatniť sa v kozmetických salónoch v SR a EÚ v týchto oblastiach: vlastná podnikateľská činnosť v odbore, odborné poradenstvo v kozmetických službách, ako výkonný pracovník, ktorý zvládne denné, večerné líčenie, kozmetické ošetrenie pleti, aplikácia obkladov a masiek.

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky -- maturitná skúška + výučný list

Kozmetička a vizážistka  [6362 6]

http://zsssluz.edupage.org
Absolvent je schopný uplatniť sa v kozmetických a vizážistických salónoch v SR a EÚ v týchto oblastiach: vlastná podnikateľská činnosť v odbore, odborné poradenstvo v kozmetických a vizážistických službách,
ako výkonný pracovník, ktorý zvládne kompletné ošetrenie tváre a tela manuálne aj s prístrojovou technikou.

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky -- maturitná skúška

Styling a marketing  [3158 6]

http://zsssluz.edupage.org
Absolvent je schopný uplatniť sa v SR a EÚ ako: poradca pre styling a životný štýl, špecialista na tvorbu firemného imidžu, módny koordinátor a poradca pre módu, organizátor módnych prehliadok, manažér exportu a importu, manažér priameho predaja odevných výrobkov,
marketingový pracovník.

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky -- maturitná skúška

Fotografický dizajn  [8297 6]

Získanou kvalifikáciou je absolvent schopný uplatniť sa v SR a EÚ ako: pracovník reklamnej a propagačnej agentúry, pracovník fotografického štúdia a laboratória,
vlastná podnikateľská činnosť v odbore, odborné poradenstvo pri zvládnutí techniky propagácie a reklamy.

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky talentové skúšky -- maturitná skúška

Propagačná grafika  [8261 6]

http://zsssluz.edupage.org
Získanou kvalifikáciou je absolvent schopný uplatniť sa v SR a EÚ na trhu práce ako: pracovník reklamnej a propagačnej agentúry, pracovník grafického dizajnu a propagačnej grafiky, vlastná podnikateľská činnosť v odbore, odborné poradenstvo pri zvládnutí techniky propagácie a reklamy s novými elektronickými médiami.

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky talentové skúšky -- maturitná skúška

Fotograf  [6452 2]

Absolvent je schopný uplatniť sa v SR a EÚ vo fotografických subjektoch ako: zamestnanec vo fotografickom laboratóriu, živnostník v odbore, pracovník v tlačovej agentúre, pracovník v propagačnej a reklamnej agentúre, odborný poradca v oblasti fotografických služieb, ako výkonný pracovník, ktorý zvládne kompletné fotografické úkony s najnovšou digitálnou a klasickou technikou.

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 3 roky -- záverečná skúška + výučný list

Kadernik  [6456 2]

Absolvent je schopný uplatniť sa SR a EÚ v kaderníckych službách ako: zamestnanec v kaderníckych salónoch,
živnostník v odbore, kaderník v divadelných subjektoch,
odborný poradca v kaderníckych službách, ako výkonný pracovník, ktorý zvládne kompletné kadernícke úkony s najnovšou technikou.

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 3 roky -- záverečná skúška + výučný list

Vlasová kozmetika  [6426 4]

Denné nadstavbové štúdium pre absolventov trojročného štúdia v učebnom odbore kaderník.
Absolvent je schopný uplatniť sa v SR a EÚ ako: pracovník v kaderníckom a kozmetickom salóne,
špecialista na tvorbu imidžu v televízii, kúpeľných zariadeniach, hoteloch, poradca a predajca v predajniach s kaderníckymi a kozmetickými prípravkami, živnostník v odbore.

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 2 roky -- maturitná skúška

Podnikanie v remeslách a službách  [6403 4]

Denné nadstavbové štúdium pre absolventov trojročného štúdia v učebnom odbore.
Absolvent je schopný uplatniť sa v SR a EÚ ako: marketingový pracovník, manažér priameho predaja,
špecialista na tvorbu firemného imidžu, samostatne zárobkovo činná osoba v oblasti poskytovania služieb,
pracovník v propagačnej a reklamnej agentúre, odborný poradca v oblasti fotografických služieb.

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 2 roky -- maturitná skúška

Výuka cudzích jazykov

počet na výber
Povinný výber cudzieho jazyka 2 Anglický jazyk , Nemecký jazyk
Voliteľný výber cudzieho jazyka 3 Anglický jazyk , Francúzsky jazyk , Ruský jazyk