Registrácia   |    Prihlásiť   |    Inzercia   |    Pre rodičov   |    Pre školy   |    Podmienky   |    Ochrana osob. udajov   |    O nás

Stredné školyStredné školy

Vyhľadávanie

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho

Typ školy: SOŠ elektrotechnická
SOŠ - Stredná odborná škola
Forma cirkevná
Adresa: Vazovova 12, Bratislava, 81107
WWW: http://www.csose.sk
Email: csose@csose.sk
Telefón: 02/55 57 59 79 sekretariát
02/55 57 31 41 ústredňa
Kontaktná osoba:Ing. Mgr. Roumiana Karaivanová, csose@csose.sk, 0255575979

Obecný popis

Stredná odborná škola elektrotechnická, ktorá ponúka denné a externé /diaľkové/ štúdium


Stravovanie:

Stravovanie žiakov je zabezpečené v jedálni Gymnázia na Vazovovej 6 v Bratislave.


Dni otvorených dverí:

Školu je možné navštíviť kedykoľvek.


Grafik digitálnych médií  [3447 K]

www.csose.sk
študijný odbor ukončený maturitným vysvedčením a výučným listom

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
diaľkové 4 roky bez prijímacích skúšok -- maturitná skúška

Mechanik elektrotechnik  [2697 K]

www.csose.sk
študijný odbor ukončený maturitným vysvedčením, výučným listom, osvedčením o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa vyhlášky MPSV a R SR č. 508/2009 Z.z. § 21
zameranie - spotrebná technika

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky písomný test zo SJL a MAT -- maturitná skúška

Mechanik počítačových sietí  [2682 K]

www.csose.sk
študijný odbor ukončený maturitným vysvedčením, výučným listom, osvedčením o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa vyhlášky MPSV a R SR č. 508/2009 Z.z. § 21

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky písomný test zo SJL a MAT -- maturitná skúška

Mechanik počítačových sietí  [2682 K]

www.csose.sk
študijný odbor ukončený maturitným vysvedčením, výučným listom, osvedčením o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa vyhlášky MPSV a R SR č. 508/2009 Z.z. § 21

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
diaľkové 4 roky bez prijímacích skúšok -- maturitná skúška

Elektrotechnika so zameraním na elektronické zariadenia, blok D  [2675 L 03]

www.csose.sk
nadstavbové štúdium pre absolventov trojročného štúdia, ukončené maturitným vysvedčením, osvedčením o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa vyhlášky MPSV a R SR č. 508/2009 Z.z. § 21

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
diaľkové 2 roky bez prijímacích skúšok -- maturitná skúška

Elektromechanik - úžitková technika  [2683 H 15]

www.csose.sk
učebný odbor ukončený výučným listom, osvedčením o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa vyhlášky MPSV a R SR č. 508/2009 Z.z. § 21

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
diaľkové 3 roky bez prijímacích skúšok -- záverečná skúška

Grafik digitálnych médií  [3447 K]

www.csose.sk
študijný odbor ukončený maturitným vysvedčením a výučným listom

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky písomný test zo SJL a MAT -- maturitná skúška

Elektromechanik - úžitková technika  [2683 H 15]

www.csose.sk
učebný odbor ukončený výučným listom, osvedčením o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa vyhlášky MPSV a R SR č. 508/2009 Z.z. § 21

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 3 roky bez prijímacích skúšok -- záverečná skúška

Výuka cudzích jazykov

počet na výber
Povinný výber cudzieho jazyka 1 Anglický jazyk