Registrácia   |    Prihlásiť   |    Inzercia   |    Pre rodičov   |    Pre školy   |    Podmienky   |    Ochrana osob. udajov   |    O nás

Stredné školyStredné školy

Vyhľadávanie

Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola

Typ školy: Odborné učilište
Forma štátna
Adresa: Kapitulská 15, Šahy, 936 01
WWW: http://ssisahy.edupage.org/?edu=rd
Email: ouisahy@ouisahy.sk
szsiasmsi@nextra.sk
Telefón: 036/7411135
036/7410122
Kontaktná osoba:PaedDr. Agnesa Pataiová, 036/7411134

Obecný popis

Sme špeciálnou školou, ktorá zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím.
Prijímame absolventov špeciálnych základných škôl, ako aj žiakov z integrovaných tried základných škôl /6.-8. roč./, ktorí majú absolvované psychologické vyšetrenie.


Stavebná výroba so zameraním na maliarske a natieračské práce  [3686 G 10]

http://ssisahy.edupage.org/text/?text=text/text8&subpage=1
Učebný odbor je trojročný, štúdium končí záverečnou skúškou a výučným listom v danom obore. Absolvent ovláda všetky druhy maliarskych a natieračských prác.
Nevyhnutnou podmienkou prijatia je vyhovujúci zdravotný, fyzický a telesný stav. Bez závažných alergických a chronických ochorení ( bez dotykových a respiračných alergií, farebný jemnocit... ).
Žiaci sú prijatí na základe prijímacích skúšok. Pri výbere sa prihliada na estetické cítenie žiakov. Maliar musí vedieť obstojne kresliť, musí vedieť niesť zodpovednosť za svoju prácu, musí byť čistotný, poriadkumilovný a úslužný. Vyžaduje sa slušné správanie a spoločenské vystupovanie. Počas učebnej doby sú žiaci vedení k odbornosti v profesii a profesionalite.

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 3 roky -- výučný list

Stavebná výroba so zameraním na murárske práce  [3686 G 03]

http://ssisahy.edupage.org/text/?text=text/text8&subpage=1

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 3 roky -- výučný list

Stavebná výroba so zameraním na stavebné zámočníctvo  [3686 G 06]

http://ssisahy.edupage.org/text/?text=text/text8&subpage=1

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 3 roky -- výučný list

Služby a domáce práce  [6494 G 00]

http://ssisahy.edupage.org/text/?text=text/text8&subpage=2.htm

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 3 roky -- výučný list

Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach soc. starostlivosti  [6486 G 00]

http://ssisahy.edupage.org/text/?text=text/text8&subpage=2

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 3 roky -- výučný list