Registrácia   |    Prihlásiť   |    Inzercia   |    Pre rodičov   |    Pre školy   |    Podmienky   |    Ochrana osob. udajov   |    O nás

Stredné školyStredné školy

Vyhľadávanie

Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá

Typ školy: SOŠ elektrotechnická
SOŠ - Stredná odborná škola
SOŠ strojnícka
Forma štátna
Adresa: Športová 675, Stará Turá, 916 01
WWW: http://www.sosst.sk
Email: office@sosst.sk
Telefón: 032 776 3077
Kontaktná osoba:Ing. Milan Duroška, milan.duroska@sosst.sk, 0905 647 874

Obecný popis

Stredná odborná škola v Starej Turej ná dlhoročnú tradíciu vo výučbe prevažne technických odborov (Elektrotechnika a elektronika, Informatika, počítače a počítačové siete, Strojárstvo, obsluha a programovanie CNC strojov, Ekonomika - logistika, Počítačoví grafika). Vyučovanie prebieha v moderných učebniach vysoko kvalifikovanými pedagógmi. Škola má k dispozícii Školský internát a Školskú jedáleň priamo v areáli. Veľké možnosti mimovyučovacích aktivít (športových i odborných). škola má družbu s viacerými zahraničnými školami (ČR, Anglicko, Nemecko).


Stravovanie:

Stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej jedálni priamo v budove školy. Pre žiakov ubytovaných v školskom internáte je zabezpečená celodenná strava.


Ubytovanie:

Žiaci môžu byť ubytovaní v Školskom internáte, ktorý je prepojený s budovou školy a školskej jedálne.


Dni otvorených dverí:

Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej (telefon.) dohode.


Mechanik elektrotechnik  [2697 K]

http://www.sosst.sk/generate.php?page=sql_190

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky ÁNO (v zmysle platnej legislatívy) -- Maturitná skúška

Elektrotechnika  [2675 M]

http://www.sosst.sk/generate.php?page=sql_190

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky ÁNO (v zmysle platnej legislatívy) -- Maturitná skúška

Mechanik počítačových sietí  [2682 K]

http://www.sosst.sk/generate.php?page=sql_190

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky ÁNO (v zmysle platnej legislatívy) -- Maturitná skúška

Mechanik nastavovač  [2411 K]

http://www.sosst.sk/generate.php?page=sql_190

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky ÁNO (v zmysle platnej legislatívy) -- Maturitná skúška

Grafik digitálnych médií  [3447 K]

http://www.sosst.sk/generate.php?page=sql_190

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky ÁNO (v zmysle platnej legislatívy) -- Maturitná skúška

Informačné a sieťové technológie  [2561 M]

http://www.sosst.sk/generate.php?page=sql_190

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky ÁNO (v zmysle platnej legislatívy) -- Maturitná skúška

Elektromechanik  [2683 H]

http://www.sosst.sk/generate.php?page=sql_190
V nadstavbovom štúdiu možnosť získať maturitné vysvedčenie.

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 3 roky Nie -- Záverečná skúška

Obrábač kovov  [2433 H]

http://www.sosst.sk/generate.php?page=sql_190
V nadstavbovom štúdiu možnosť získať maturitné vysvedčenie.

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 3 roky Nie -- Záverečná skúška

Výuka cudzích jazykov

počet na výber
Povinný výber cudzieho jazyka 2 Anglický jazyk , Nemecký jazyk , Ruský jazyk
Voliteľný výber cudzieho jazyka Anglický jazyk , Nemecký jazyk , Ruský jazyk