Registrácia   |    Prihlásiť   |    Inzercia   |    Pre rodičov   |    Pre školy   |    Podmienky   |    Ochrana osob. udajov   |    O nás

Stredné školyStredné školy

Vyhľadávanie

Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2 Košice

Typ školy: SOŠ automobilová
SOŠ - Stredná odborná škola
Forma štátna
Adresa: Moldavská cesta 2, Košice, 041 99
WWW: http://www.sosake.sk
Email: sekretariat@sosake.sk
Telefón: 055/6784694
Kontaktná osoba:Ing. Jozef Eperješi, riaditel@sosake.sk, 055/72 988 98

Obecný popis

Výhody štúdia na škole:
- štúdium v Centre odborného vzdelávania pre automobilový priemysel KSK
- výučný list + maturita
- certifikát SOPK
- medzinárodný certifikát IES
- cechová knižka Združenia automobilového priemyslu - cechu predajcov a servisov
- vodičský preukaz
- Osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti a i.

Každoročne otvárame 3 druhy štúdia:
Trojročné štúdium - učebné odbory - výučný list
Štvorročné štúdium - študijné odbory - výučný list + maturitné vysvedčenie
Dvojročné štúdium - denné nadstavbové, alebo popri zamestnaní - maturitné vysvedčenie


Ďalší popis:

Prehľad odborov:

3 ročné odbory:
2487 H 01 Autoopravár - mechanik
2487 H 02 Autopravár - elektrikár
2487 H 03 Autoopravár - karosár
2487 H 04 Autoopravár - lakovník

4 ročné odbory:
2495 K AUTOTRONIK - nový experimentálny študijný odbor
2687 K Mechanik počítačových sietí
2697 K Mechanik elektrotechnik - zamerania na:
- informačné technológie
- autoelektronika
- silnoprúdová technika
3759 K Komerčný pracovník - cestná a mestská doprava

2 ročné odbory:
Nadstavbové štúdium:
2414 L Strojárstvo 01
3757 L 01 Dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava
2675 L Elektrotechnika 02
2493 L Predaj a servis vozidiel : 01 predajca MV , 02 servisný poradca , 03 logistik /nový -experimentálny odbor/


Nadstavbové štúdium popri zamestnaní:
2414 L Strojárstvo
3757 L 01 Dopravná prevádzka - cestná a mestká doprava
2675 L Elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení
2675 L Elektrotechnika - elektrické zariadenia
2493 L Predaj a servis vozidiel : 01 predajca MV , 02 servisný poradca , 03 logistik /nový -experimentálny odbor/


Stravovanie:

V študentskom domove A. Garbana /pri škole/, školský bufet v budove školy , nápojový automat


Ubytovanie:

V okolí školy do 200 m sú ďalšie 3 stredoškolské internáty.


Dni otvorených dverí:

Kontakt: Ing. Miroslav Babják, zástupca riaditeľa, telefón - priama linka:055/729 88 99
alebo na www.sosake.sk


Elektromechanik - silnoprúdová technika  [2683 H 11]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 3 roky -- záverečná skúška

Elektromechanik - úžitková technika  [2683 H 15]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 3 roky -- záverečná skúška

Strojárstvo  [2414 L]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
diaľkové 2 roky -- maturitná skúška

Autotronik  [2495 K]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky -- maturitná skúška

Autoopravár mechanik  [2487 2 01]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 3 roky -- záverečná skúška

Autopravár elektrikár  [2487 2 02]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 3 roky -- záverečná skúška

Autoopravár karosár  [2487 2 03]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 3 roky -- záverečná skúška

Autoopravár lakovník  [2487 2 04]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 3 roky -- záverečná skúška

Mechanik počítačových sietí  [2682 4]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky -- maturitná skúška a výučný list

Mechanik elektrotechnik - informačné technológie  [2697 4]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky -- maturitná skúška a výučný list

Mechanik elektrotechnik - autoelektronika  [2697 4]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky -- maturitná skúška a výučný list

Mechanik elektrotechnik - silnoprúdová technika  [2697 4]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky -- maturitná skúška a výučný list

Komerčný pracovník - cestná a mestská doprava  [3759 4]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky -- maturitná skúška a výučný list

Strojárstvo  [2414 L]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 2 roky -- maturitná skúška

Dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava  [3757 4]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 2 roky -- maturitná skúška

Dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava  [3757 4]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
diaľkové 2 roky -- maturitná skúška

Elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení  [2675 L]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 2 roky -- maturitná skúška

Elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení  [2675 L]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
diaľkové 2 roky -- maturitná skúška

Zaistenie praxe

Popis Interval
Našim študentom zaisťujeme praktické vyučovanie v našich dobre vybavených dielňach a takisto v zmluvných firmách a autorizovaných servisoch.DUÁLNE VZDELÁVANIE.počas celého štúdia na škole
Predmetom praktického vyučovania v našich podmienkach je pripraviť študentov po odbornej stránke na prácu v autorizovanom servise alebo zmluvnej firme. Študenti po úspešnom absolvovaní prvého resp. druhého ročníka majú možnosť pracovať a získavať praktické poznatky, pracovné návyky v konktrétnych autoservisoch a zmluvných firmách s možnosťou zamestnania sa po ukončení štúdia.počas celého štúdia na škole

Výhody štúdia na škole


1. Lyžiarske výcviky
2. Online informačný systém (dochádzka)
3. Online informačný systém (klasifikácia)
4. Ostatné školské podujatia
5. Výučba jazykov v multimediálnej učebni
6. Zaistenie autoškoly

Výuka cudzích jazykov

počet na výber
Povinný výber cudzieho jazyka 1 Anglický jazyk , Nemecký jazyk
Voliteľný výber cudzieho jazyka 3 Anglický jazyk , Nemecký jazyk , Ruský jazyk