Registrácia   |    Prihlásiť   |    Inzercia   |    Pre rodičov   |    Pre školy   |    Podmienky   |    Ochrana osob. udajov   |    O nás

Stredné školyStredné školy

Vyhľadávanie

Športové gymnázium PinkHarmony

Typ školy: Gymnázium 4 ročné
Gymnázium
Gymnázium športové
Forma súkromná
Adresa: J. Jesenského 42, Zvolen, 96001
WWW: http://www.pinkharmony.sk
Email: info@pinkharmony.sk
Telefón: 0905 618 850
0905 235 609
Kontaktná osoba:Mgr. Ľubomír Majerčík, majercik.lubomir@pinkharmony.sk, 0917 213 108

Obecný popis

Umelecké a športové gymnázium, s odbormi výtvarným, hudobným (hra na nástrojoch), hudobnodramatickým a športovým.


Ďalší popis:

Popri gymnaziálnom vzdelávaní sa prevádza výuka konzervatóriálna (hra na nástroji, hudobnodramatické umenie, spev), odbor telesná výchova je zameraná na všeobecnú prípravu a regeneráciu (bazén a sauna)


Stravovanie:

Zabezpečené externe.


Ubytovanie:

Zabezpečené v meste.


Dni otvorených dverí:

Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode.


Gymnázium - šport  [7902 J 77]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky Talentová skúška -- Maturitná skúška

Gymnázium  [7902 5]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky -- Maturitná skúška

Zaistenie praxe

Popis Interval
Školská hudobná skupina, spevácky zbor, športové kluby.

Výhody štúdia na škole


1. Lyžiarske výcviky
2. Ostatné školské podujatia
3. Splátkový kalendár školného
4. Zaistenie tanečných kurzov