Registrácia   |    Prihlásiť   |    Inzercia   |    Pre rodičov   |    Pre školy   |    Podmienky   |    Ochrana osob. udajov   |    O nás

Stredné školyStredné školy

Vyhľadávanie

Gymnázium Milana Rúfusa

Typ školy: Gymnázium 4 ročné
Gymnázium
Gymnázium 8 ročné
Forma štátna
Adresa: Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom, 96501
WWW: http://gymziar.edupage.org/
Email: riaditelka@gymzh.sk
Telefón: +421 903 402 803 sekretariát
045/ 672 56 30 sekretariát
045/ 672 39 24 zástupkyňa
045/ 673 40 34 jedáleň
Kontaktná osoba:Ing. Dana Paálová, riaditelka@gymzh.sk

Obecný popis

Gymnázium Milana Rúfusa je škola s viac ako 50-ročnou tradíciou. Poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie v štvorročnom a osemročnom štúdiu v súlade so školským vzdelávacím programom.

Hlavnou prioritou je pripraviť žiakov na ďalšie štúdium na vysokých školách, ale aj na výkon niektorých činností v správe, kultúre a ďalších oblastiach, s prihliadnutím na schopnosti, nadanie, talent a záujmy žiaka. Vzdelávanie prebieha v moderne zariadených učebniach s využitím inovatívnych metód, najmodernejších informačno-komunikačných technológií a kvalitných učebných pomôcok.


Gymnázium  [7902 J]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky -- maturitná skúška

Gymnázium  [7902 J]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 8 rokov -- maturitná skúška

Výuka cudzích jazykov

počet na výber
Povinný výber cudzieho jazyka 1 Anglický jazyk
Voliteľný výber cudzieho jazyka 1 Francúzsky jazyk , Nemecký jazyk , Španielsky jazyk , Ruský jazyk