Registrácia   |    Prihlásiť   |    Inzercia   |    Pre rodičov   |    Pre školy   |    Podmienky   |    Ochrana osob. udajov   |    O nás

Stredné školyStredné školy

Vyhľadávanie

Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím

Typ školy: SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím
Gymnázium pre sluchovo postihn.
OU pre žiakov so sluchovým postihnutím
Forma štátna
Adresa: Koceľova 26, Bratislava, 82108
WWW: http://www.soskocelovaba.edupage.org
Email: sekretariat@soskocelovaba.edu.sk
daniela.urbanova@soskocelovaba.edu.sk
viera.jerigova@soskocelovaba.edu.sk
Telefón: 02/55564582 - riaditeľka
02/38100923 - zástupkyňa pre PV
02/38100924 - zástupkyňa pre TV
Kontaktná osoba:Ing. Viera Jerigová, viera.jerigova@soskocelovaba.edu.sk, 02/38100924
Mgr. Eva Kršková, sekretariat@soskocelovaba.edu.sk, 02/555 645 82
Mgr. Daniela Urbanová, daniel.urbanova@soskocelovaba.edu.sk, 02/38100923

Obecný popis

SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím - v súčasnosti ponúkame štvorročné študijné odbory v päťročnej príprave a trojročné učebné odbory v štvorročnej príprave, nadstavbové štúdium a v Odbornom učilišti ponúkame trojročné učebné odbory.


Ďalší popis:

Ponúkame:
- kvalitné štúdium s možnosťou pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať maturitu aj pre všetky učebné odbory SOŠ,
- výučbu na interaktívnych tabuliach, tabletoch a PC s využitím výukových programov (AUTO CAD, EAGLE, ADOBE PHOTOSHOP, ...),
- účasť na projektoch a súťažiach (medziškolské a medzinárodné),
- rozširovanie a upevnenie slovnej zásoby, jazykových znalostí a zručností,
- mimoškolské aktivity (záujmové krúžky, tvorba facebooku školy, divadelný súbor DIKO, účinkovanie na festivale Záujmovej umeleckej činnosti, tvorba školského časopisu AMPLIÓN, ...),
- odbornú individuálnu psychologickú a logopedickú starostlivosť aj pre žiakov s poruchami učenia
- ubytovanie v školskom internáte s poskytnutím celodennej stravy,
- sprostredkovanie autoškoly, zváračského kurzu a elektrotechnickej spôsobilosti pre žiakov elektrotechnických odborov,


Stravovanie:

Škola ponúka obedy v školskej jedálni v cene 1,19 eur.
Pre žiakov ubytovaných v školskom internáte zabezpečujeme celodennú stravu v cene 2,80 eur - raňajky, desiata, obed, olovrant, večera.


Ubytovanie:

Ponúkame možnosť ubytovania v školských internátoch v blízkosti školy - dievčenský a chlapčenský - v cene 13 eur mesačne.


Dni otvorených dverí:

Po predchádzajúcej dohode je možné navštíviť školu kedykoľvek v pracovných dňoch od 8,00 do 12,00.


Strojárstvo - grafické systémy  [2381 M]

www.soskocelovaba.edu.sk
je určený pre absolventov 9. ročníka ZŠ. Absolventi budú pripravení na prácu v podnikoch strojárskej výroby, dokážu pracovať s výpočtovou technikou, dokážu vyhotoviť technické výkresy s využitím CAD systému.

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 5 rokov Slovenský jazyk, Matematika -- Maturitná skúška

Mechanik elektrotechnik  [2697 K]

www.soskocelovaba.edu.sk

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 5 rokov Slovenský jazyk, matematika -- Maturitná skúška

Propagačná grafika  [8261 M]

www.soskocelovaba.edu.sk

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 5 rokov Talentové skúšky, Slovenský jazyk -- Maturitná skúška

Gymnázium  [7902 J]

www.soskocelovaba.edu.sk

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 5 rokov Matematika, Slovenský jazyk -- Maturitná skúška

Čalúnnik  [3370 H]

www.soskocelovaba.edu.sk

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky overenie praktických a komunikačných zručností -- Záverečná skúška

Záhradník  [4571 H]

www.soskocelovaba.edu.sk

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky overenie praktických a komunikačných zručností -- Záverečná skúška

Polygraf - knihár  [3473 H 08]

www.soskocelovaba.edu.sk

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky overenie praktických a komunikačných zručností -- Záverečná skúška

Kaderník  [6456 H]

www.soskocelovaba.edu.sk

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky overenie praktických a komunikačných zručností -- Záverečná skúška

Technicko-administratívny pracovník  [6475 H]

www.soskocelovaba.edu.sk

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky overenie praktických a komunikačných zručností -- Záverečná skúška

Spracúvanie dreva - čalúnenie nábytku  [3383 2 06]

www.soskocelovaba.edu.sk

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 3 roky overenie praktických a komunikačných zručností -- Záverečná skúška

Polygrafická výroba - knihárne a kartonáž  [6495 2 01]

www.soskocelovaba.edu.sk

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 3 roky overenie praktických a komunikačných zručností -- Záverečná skúška

Poľnohospodárska výroba-záhradník: kvetinár, zeleninár, sadovník  [4572 2 09]

www.soskocelovaba.edu.sk

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 3 roky overenie praktických a komunikačných zručností -- Záverčná skúška

Strojárska výroba  [2478 F]

Učebný odbor je určený pre žiakov, ktorý ukončili základnú školu v nižšom ako 9. ročníku

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 2 roky -- Koncoročné vysvedčenie

Poľnohospodárska výroba  [4572 F]

Učebný odbor je určený pre žiakov, ktorý ukončili základnú školu v nižšom ako 9. ročníku

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 2 roky -- Koncoročné vysvedčenie

Umelecký kováč a zámočník  [8541 H]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 roky talentové skúšky, slovenský jazyk -- záverečná skúška

Mechanik počítačových sieti  [2682 K]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 5 rokov slovenský jazyk, matematika -- Maturitná skúška

Kozmetik  [6446 K]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 5 rokov slovenský jazyk, matematika -- Maturitná skúška

Kozmetička a vizážistka  [6362 M]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 5 rokov slovenský jazyk, matematika -- Maturitná skúška

Zaistenie praxe

Popis Interval
Končiace ročníky odboru Mechanik počítačových sietí majú zabezpečenú odbornú prax vo firmách Radiolan, Sylex, Amset.
Priebežne spolupracujeme pri zabezpečení praxe pre ostatné odbory s firmami Volkswagen, Carrefour, FayCopy, Salón Medea, Salón Timea, Retail Value Stores, Agropartner, Adart, Pohostenie s.r.o.

Výhody štúdia na škole


1. Lyžiarske výcviky
2. Online informačný systém (klasifikácia)
3. Ostatné školské podujatia
4. Výlety do zahraničia
5. Výmenné pobyty študentov v zahraničí
6. Výučba jazykov v multimediálnej učebni
7. Zaistenie autoškoly

Výuka cudzích jazykov

počet na výber
Povinný výber cudzieho jazyka 1 Anglický jazyk