Registrácia   |    Prihlásiť   |    Inzercia   |    Pre rodičov   |    Pre školy   |    Podmienky   |    Ochrana osob. udajov   |    O nás

Stredné školyStredné školy

Vyhľadávanie

Stredná odborná škola technická

Typ školy: SOŠ technická
SOŠ - Stredná odborná škola
Forma štátna
Adresa: Vranovská 4, Bratislava, 851 02
WWW: http://www.sosvranovska.eu
Email: souvrano@isternet.sk
Telefón: 02/63 81 23 77
02/63 83 84 17 - Sekretariát
Kontaktná osoba:Ing. Zdenek Rada, souvrano@isternet.sk, 02/63 83 84 17

Obecný popis

Stredná odborná škola so strojárskym a zlatníckym zameraním

- štúdijné programy:
2411 K mechanik nastavovač
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
8501 L umeleckoremeselné práce
2414 L strojárstvo, zameranie 02 obrábanie materiálov
2414 L strojárstvo, zameranie 01 výroba, montáže a opravy prístorojov, strojov a zariadení
2433 H obrábač/ka kovov
8545 H zlatník/čka a klenotník/čka
2432 H puškár
6449 F technické služby v autoservise


Stravovanie:

školská jedáleň v škole


Ubytovanie:

vo vlastnom internáte v škole


Dni otvorených dverí:

Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode.


Mechanik nastavovač  [2411 K]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 MAT,SJL -- maturitná skúška

Programátor obrábacích, zváracích strojov a zariadení  [2426 K]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 4 MAT,SJL -- maturitná skúška

Umeleckoremeselné práce  [8501 L]

3-ročný denný štúdijný program
po ukončení 3 ročného štúdiá a úspešné zvládnutie záverečnej skúšky, možnosť 2 ročného nadstavbového denného maturitného štúdiá

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 2 -- maturiná skúška

Strojárstvo  [2414 L]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 2 -- maturiná skúška

Strojárstvo  [2414 H]

večerné externé štúdium
vyučovanie Po, Ut,Št vždy v prvom celom pracovnom týždni v mesiaci v trvaní od 14,30-19,35.

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
večerné 3 -- maturitná skúška

Obrábanie kovov  [2433 H]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 3 -- záverečná skúška

Zlatník/čka a klenotník/čka  [8545 H]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 3 talentové skúšky -- záverečná skúška

Puškár  [2432 H]


» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 3 -- záverečná skúška

Technické služby v autoservise  [6449 F]

štúdijný program pre žiakov, ktorí ukončili školskú
dochádzku ZŠ v nižšom ako deviatom ročníku, alebo
deviaty ročník neukončili úspešne

» zoznam predmetov

Formy štúdia Dĺžka štúdia Prijímacie skúšky Bez skúšok Školné Ukončenie štúdia
denné 2 -- osvedčenie o odbornej spôsobilosti

Zaistenie praxe

Popis Interval
- odborná prax
- v školských priestoroch
- prax v firmách
(Mikona, Matador, Istrometal, Convex, Tower Automotive)
- práca na CNC a NC strojoch
4 ročný denný štúdijný program
2 ročný denný štúdijný program - nadstavba
3 ročný denný učebný program
3 ročný večerný-externý štúdijný program
2 ročný denný učebný program

Výhody štúdia na škole


1. Výmenné pobyty študentov v zahraničí
2. Výučba jazykov v multimediálnej učebni

Výuka cudzích jazykov

počet na výber
Povinný výber cudzieho jazyka 2 Anglický jazyk , Nemecký jazyk
Voliteľný výber cudzieho jazyka 0 Anglický jazyk , Nemecký jazyk

Fotogaléria


                    práce žiakov prvého ročníka